Chileense onderscheiding voor Lenie 't Hart

Een jury, bestaande uit beeldend kunstenaars in Chili, heeft besloten de internationale Premio N'AITUN dit jaar toe te kennen aan Lenie 't Hart. De onderscheiding is een initiatief van de "Corporación Artistas Pro Ecología", een groep beeldend kunstenaars, die zijn verenigd in de twee Chileense organisaties SOECH (Sociedad de Escultores de Chile) en APECH (Associación de Pintores y Escultores de Chile). De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich inzet voor het behoud van de natuur en de bescherming van het milieu. Eerder ging de prijs naar o.a. het team van Jacques Cousteau, de actiegroep Greenpeace en de Italiaanse Groene Partij.

Op uitnodiging van de Chileense overheid is Lenie 't Hart naar Chili gereisd, waar ze op zaterdag 16 maart de Premio N'AITUN in ontvangst heeft genomen in het Pablo Neruda Museum te Isla Negra, nabij Santiago de Chile. N'Aitun betekent overigens "vrijheid" in de taal van de Mapuche, een van de oorspronkelijke Chileense indiaanse stammen.

Bovendien heeft Lenie tijdens haar verblijf in Chili contact gelegd met een organisatie die zich in de kustplaats San Antonio bezig houdt met de opvang van allerlei soorten (wilde) dieren die in problemen zijn gekomen. Daaronder vallen o.a. de Patagonische zeeleeuw, de Leopard Seal en de Humbolt Pinguin (waarvan er tegenwoordig meer in gevangenschap voorkomen dan in het wild). Deze organisatie is uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het in 1999 door Lenie opgerichte mondiale netwerk "Sea Alarm", dat in actie komt wanneer er zich ergens op de wereld een noodsituatie voordoet waarbij zeezoogdieren gevaar lopen.

 

 

1